Ahad, 9 November 2014

Soalan Esei : Peperiksaan Percubaan STPM Penggal 1, 2015 Negeri Pahang

1.         Kes penyeludupan semakin membimbangkan walaupun pelbagai langkah telah diambil untuk mengatasinya. Setiap tahun kerajaan terpaksa menanggung kerugian disebabkan oleh masalah penyeludupan yang masih berlaku di negara ini. Terdapat beberapa punca yang mendorong masalah tersebut terus berlaku dan kesannya pula sememangnya merugikan banyak pihak. Jelaskan pernyataan ini.

2.         Kecanggihan bidang sains dan teknologi memberi sumbangan yang amat besar dalam kemajuan pelbagai bidang, termasuklah bidang sukan. Pada pendapat anda apakah sumbangan bidang sains dan teknologi dalam membantu meningkatkan kemajuan sukan di negara kita?

3.        Menguasai bahasa Inggeris merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam memastikan seseorang pelajar dapat memajukan diri mereka ke peringkat yang lebih tinggi dalam sesuatu bidang. Namun begitu, kelemahan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar,khususnya pelajar luar bandar sangat membimbangkan. Terdapat beberapa faktor yang dikatakan menjadi punca kelemahan tersebut. Bincangkan.

Soalan Esei : Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu STPM Penggal 1, 2015

Negeri Selangor

1.    Kebolehan dan kemahiran mereka cipta sesuatu yang baharu masih perlu dipertingkatkan dalam kalangan rakyat di negara ini bagi memastikan negara mampu mencapai status negara maju. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak dalam memperkembang kebolehan dan kemahiran tersebut.

2.  Krisis bekalan air kerap membelenggu masyarakat di negara ini. Huraikan punca-punca berlakunya krisis ini dan kesan-kesannya.

3.   Budaya makan di restoran makanan ala Barat melambangkan gaya hidup moden dan mewah masyarakat di negara ini. Mengapakah masyarakat kita gemar mengunjungi restoran sedemikian dan apakah kesan negatif yang mungkin dihadapi oleh masyarakat di negara kita akibat isu berkenaan?

Negeri Terengganu

1.    Pelbagai kempen dijalankan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang sesuatu perkara. Namun begitu, ada kempen yang dijalankan itu kurang berjaya mencapai matlamatnya. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk meningkatkan keberkesanan kempen yang dijalankan itu?

2.  Pertumbuhan institusi pendidikan swasta di negara ini sejak belakangan ini dikatakan menimbulkan berbagai-bagai kesan. Berikan penjelasan anda tentang kesan pertumbuhan institusi pendidikan swasta di negara ini.

3.  Ada pendapat yang mengatakan bahawa penggunaan teknologi moden dalam bidang pertanian mendatangkan pelbagai kesan kepada rakyat dan negara. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat tersebut?

Sumber : http : //www.khirkassim.blogspot.com/