Rabu, 22 April 2015

ISU PENDIDIKAN : Bangun institusi pendidikan bertaraf dunia


Oleh: Ruhaiza Rusmin
ruhaizarusmin@mediaprima.com.my

Dalam era ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan, negara amat memerlukan modal insan berpengetahuan sebagai asas memaksimumkan keupayaan generasi masa depan.

Ia satu usaha mencapai piawaian global dalam melahirkan golongan berkeupayaan yang mampu menjana pencapaian merangkumi semua aspek.

Perubahan itu turut menjadikan pendidikan sepanjang hayat agenda murni mencorak modal insan mengikut acuan semasa.

Namun, usaha atau perubahan itu masih dipertikaikan kemampuannya terutama dalam penyaluran maklumat menerusi medium pendidikan.

Segelintir pihak menganggapnya kurang efektif biarpun banyak perubahan dilakukan bagi meningkatkan kualiti sedia ada.

Justeru, apakah usaha boleh dilakukan lagi memartabatkan dunia pendidikan negara bagi menyahut cabaran lebih besar pada masa akan datang?

Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Profesor Dr Amir Hasan Dawi berkata, ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi perlu dimantapkan bagi melonjakkan transformasi menjadi pendidikan bertahap global.

Beliau berkata, dunia pendidikan hari ini bukan saja bertambah kompleks malah dipelbagaikan dengan keperluan terkini bagi mencakupi standard global.

“K-ekonomi menjadi antara pemacu dalam usaha menjadikan dunia pendidikan negara lebih berkapasiti tinggi dan optimis melahirkan generasi intelek, berkemahiran dan bersahsiah.

“Dalam konteks globalisasi hari ini keperluan kepada ilmu semakin dirasakan manakala persaingan merebut pasaran berlaku dalam pelbagai aktiviti atau peluang perniagaan.

“Oleh itu, pihak yang lebih tinggi ilmunya akan berjaya menguasai bidang berkaitan, sekali gus memperoleh keuntungan,” katanya.

Beliau berkata sistem K-ekonomi bukan saja mampu membantu menjana maklumat dalam struktur pembangunan masyarakat malah membantu membangunkan institusi pendidikan menjadi bertaraf dunia dan proses pembelajaran sepanjang hayat.

“Hari ini kita tidak dapat menafikan bagaimana pendidikan diiktiraf sebagai penting dalam struktur masyarakat kerana ia sumber mendapatkan ilmu.

“Dari segi sejarah, negara yang mengutamakan pendidikan dalam dasar pembangunan lebih berjaya seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom.

“Dalam konteks Malaysia, pertumbuhan pesat pusat pengajian adalah perkembangan langsung sektor pendidikan dan ini sangat membanggakan kerana kita sudah mula melakukan anjakan sistem menjadi lebih kompetitif,” katanya.

Beliau turut merujuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Pendidikan Tinggi (PT) yang berani melakukan perubahan bagi mencapai wawasan melahirkan pelajar berdaya saing.

Menurutnya, menerusi PPPM yang merangkumi anjakan perubahan aspek menyeluruh, nilai bidang pendidikan negara akan diletakkan sebagai satu mekanisme utama yang akan dibangunkan dengan suntikan elemen diperlukan secara global.

“Kita sentiasa merujuk kepada negara luar untuk membangunkan sistem sedia ada walaupun kita mempunyai banyak kelebihan kos yang kompetitif berbanding negara maju.

“Dengan transformasi demi transformasi ini, sistem pendidikan kita dibangunkan dengan acuan sendiri.

“Pembaharuan ini juga bagi memenuhi permintaan global yang mahukan pelajar berkemahiran, serba boleh dan mampu mencapai matlamat berpengetahuan dengan baik,” katanya.

Mengakui bukan mudah mahu menjayakan K-ekonomi ini dalam sektor pendidikan negara, beliau berkata ia boleh dilaksanakan andai kita mampu mengekalkan daya saing ilmu yang tinggi .

“Kita perlu meningkatkan keupayaan pakar tempatan dalam penguasaan ilmu itu sendiri supaya diiktiraf bukan semata-mata kerana kos atau prasarana fizikal.

“Sekarang peluang ekonomi yang ditawarkan sektor pendidikan lebih menjurus jual beli dengan insentif diberi kerajaan misalnya skim pinjaman pendidikan menyebabkan pertumbuhan pesat pusat pengajian tinggi.

“Di peringkat sekolah, pertumbuhan sekolah swasta dan antarabangsa mencabar kewibawaan sistem kita, justeru dalam jangka panjang, kekukuhan sektor pendidikan dari segi komponen ilmu, kualiti dan kepakaran perlu ditingkatkan,” katanya.

Mengenai tanggapan segelintir pihak yang berpendapat isu untuk meningkatkan taraf pendidikan negara adalah isu sensitif, beliau berkata, masyarakat perlu bersikap terbuka dalam menangani isu pendidikan.

Katanya, perkara ini hanya boleh diatasi dengan memberi ruang kepada ilmuwan yang mempunyai ilmu dan kepakaran dalam bidang pendidikan bagi merangka dasar pendidikan.

“Kita perlu bertindak pantas untuk bersaing dengan perkembangan ilmu serta teknologi baru, semasa dan akan datang.

“Dapat dilihat dalam pembangunan pesat kita mengimport ramai tenaga pakar serta separa pakar asing dan mereka boleh mencipta kejayaan selain semakin banyak universiti luar negara membuka kampus cawangan di sini.

“Oleh itu perlu ada budaya strategik membangunkan tenaga kerja berilmu dalam kalangan rakyat tempatan selain mula melakukan perubahan sikap dan budaya yang dimulakan dengan generasi muda,” katanya.

Artikel ini disiarkan pada : Isnin, 20 April 2015

Sumber : http : //www.hmetro.com.my/

ISU BAHASA : Hadiah sememangnya percuma!


Oleh : SHARIF IBRAHIM

SEBAGAI saluran komunikasi, bahasa turut berperanan penting untuk mempengaruhi pemikiran dan perlakuan masyarakat. Media pengiklanan produk umpamanya sering menggunakan ungkapan “hadiah percuma” sebagai daya tarikan untuk melariskan sesuatu barangan.

Persoalannya, adakah ungkapan ini menepati ciri bahasa yang gramatis? Bahasa yang gramatis bermaksud binaan perkataan dan susunan ayat yang mematuhi peraturan atau tatabahasa serta mempunyai makna yang logik.

Kesediaan pengguna bahasa untuk mematuhi sistem bahasa bukan sahaja memaknakan imej bahasa yang tinggi, tetapi juga untuk memastikan maklumat yang ingin disampaikan lebih berkesan.

Walau bagaimanapun, dalam penggunaan bahasa yang sebenar, banyak kesalahan bahasa yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berlaku disebabkan kealpaan pengguna bahasa tentang disiplin berbahasa dalam bahasa Melayu.

Penggunaan bahasa yang tidak gramatis semasa berkomunikasi bukan sahaja menimbulkan imej yang kurang baik terhadap bahasa Melayu, malah turut memberikan gambaran seolah-olah sistem bahasa Melayu masih belum mantap.

Antara aspek kesalahan bahasa yang sering dilakukan dalam kalangan masyarakat terutama para pelajar ialah penggunaan kata yang bersinonim apabila membina ayat. Secara ringkasnya, istilah sinonim berasal daripada perkataan Yunani bermaksud kata yang mempunyai makna sama.

Tidak ramai pengguna menyedari bahawa frasa hadiah percuma tidak gramatis kerana mengandungi makna yang sinonim. Secara logiknya, setiap pemberian hadiah tidak menuntut apa-apa bayaran daripada penerimanya sebab hadiah sememangnya percuma!

Untuk memudahkan pemahaman khalayak pengguna bahasa, saya akan mengemukakan beberapa contoh perkataan bersinonim yang sering diabaikan kewajaran penggunaannya, baik dalam komunikasi lisan mahupun bertulis sekali gus membawa kelewahan makna.

i. Tempoh masa (salah) - Tempoh / masa (betul)
ii. Kemudahan infrastruktur (salah) - infrastruktur / prasarana / kemudahan asas (betul)
iii. Kos perbelanjaan (salah) - kos / perbelanjaan (betul)
iv. Mengulangi peperiksaan semula (salah) - mengulang peperiksaan / peperiksaan semula (betul)
v. Menyara hidup keluarga (salah) - menyara keluarga (betul)
vi. Juga turut hadir (salah) - juga hadir / turut hadir (betul)
vii. Hanya untuk murid sahaja (salah) - Hanya untuk murid / untuk murid sahaja (betul)
viii. Demi untuk negara (salah) - demi negara / untuk negara (betul)

Selain itu, terdapat kecenderungan dalam kalangan pengguna bahasa yang menulis ayat seperti contoh berikut:
i.  Punca kemalangan itu disebabkan oleh kecuaian pemandu.

Sebenarnya, ayat ini juga tidak gramatis kerana mengandungi dua kata yang bersinonim, iaitu perkataan “punca”  dan “menyebabkan” dalam  binaannya. Binaan ayat yang gramatis sepatutnya adalah seperti yang berikut :
i. Punca kemalangan itu ialah kecuaian pemandu.
ii. Kemalangan itu disebabkan oleh kecuaian pemandu.

Begitu juga dengan perkembangan situasi berbahasa dalam media cetak akhir-akhir ini, ada penulis yang menggunakan perkataan sinonim dalam binaan ayat secara tidak tepat. Contohnya:
i. Nasi kerabu cukup sinonim dengan negeri Cik Siti Wan Kembang.
ii. Piramid merupakan simbol yang cukup sinonim dengan negara Mesir.

Kesimpulannya, sikap berhati-hati ketika membina ayat perlu menjadi amalan supaya kita tidak terperangkap dengan penggunaan kata yang bersinonim dan menyalahi peraturan bahasa Melayu.

Dalam hal ini, budaya merujuk kamus perlu menjadi kelaziman  dalam kalangan masyarakat untuk memastikan pilihan kata yang tepat dalam komunikasi.

Sebagai pengguna bahasa, kita bertanggungjawab untuk melestarikan penggunaan bahasa Melayu yang gramatis dan berkesan bukannya berbahasa mengikut selera dan perasaan. Dirgahayu Bahasaku.

 * Ruangan ini dikelolakan oleh DBP Wilayah Timur

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/ ( 9 April 2015)