Selasa, 27 April 2010

INI BAHASAKU

Sejahtera kita membina bahasa
bahasa ibunda dijunjung mulia
tamadun bangsa rapi dijaga
agar bangsa dipandang mulia
kita bina bangsa bermaruah
jiwa kita berbudi bahasa
jujur mulia sejahtera segala
Malaysia berdaulat
bahasanya penuh keramat.

IJAMALA M.N,
Wangsa Maju, Kuala Lumpur.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/