Ahad, 13 Disember 2009

AGROPOLIS : KONSEP PERTANIAN FUTURISTIK


Apakah yang menjadi fokus pertanian menjelang beberapa dekad akan datang? Dengan pertambahan penduduk, makanan akan menjadi isu penting yang perlu ditangani, tidak terkecuali bagi Malaysia yang mana penduduknya akan bertambah.


Penduduk Malaysia kini 26.6 juta dan dijangka meningkat kepada 37 juta menjelang 2020 atau mencecah 70 juta pada 2050.

Ini merupakan satu cabaran untuk menghasilkan makanan dalam keadaan kawasan tanah pertanian yang terhad atau berkurangan dan ia bukan sahaja mengambil kira penduduk Malaysia tetapi juga penduduk dunia yang ketika ini mencecah 6.7 bilion dan dijangka meningkat melebihi sembilan bilion pada tahun 2050.

Justeru pertanian menjadi semakin penting menjelang beberapa dekad akan datang, apatah lagi proses urbanisasi akan berlaku yang mana 80 peratus penduduk dunia akan menetap di kawasan bandar menjelang 2050.

Menurut seorang pakar pertanian tempatan, Prof Datuk Makhdzir Mardan, dunia dan Malaysia akan berhadapan dengan krisis makanan jika isu pertanian tidak diberi perhatian segera. Beliau berkata, terdapat lima cabaran utama yang menjadi hambatan kepada pertumbuhan sektor pertanian masa kini.

Cabaran pertama ialah isu perubahan cuaca (climate change) yang menyebabkan berlakunya anjakan musim, banjir dan kemarau yang menyebabkan kurang penghasilan makanan (kemusnahan tanaman) dan perpindahan manusia dari satu tempat ke satu tempat untuk mencari perlindungan.

"Hasil tanaman seperti kelapa sawit, padi dan lain-lain juga dijangka berkurangan dalam anggaran 10 peratus daripada hasil dengan berlakunya pemanasan melampau bagi setiap peningkatan satu darjah selsius," katanya.

Isu lain mungkin menyebabkan penundaan musim bunga, lalu menjejaskan pengeluaran buah-buahan kerana berlakunya anjakan 10-15 hari musim monsun dan sebagainya. Pemanasan global juga menyebabkan berlakunya malapetaka seperti kenaikan paras laut dan kecairan bongkah ais yang memungkinkan penghasilan bahan makanan terganggu termasuk kemusnahan sumber seperti ikan dan kemasinan tanah pertanian di pinggiran pantai dan sebagainya.

Kini lebih dari 70 peratus penduduk dunia tinggal kurang dari 100 kilometer (km) dari tepian air laut atau sungai kerana air merupakan unsur utama bagi kehidupan di bumi, terutamanya perusahaan pertanian. Penggunaan air bersih yang terhad pada tempat dan masa mestilah direncanakan penggunaannya dalam perusahaan pertanian dengan imaginasi pengairan dan irigasi yang lebih efisien dan kreatif.

Cabaran kedua yang tidak kurang pentingnya ialah pergantungan kepada sumber petroleum atau bahan hidrokarbon. Masyarakat dunia kini sedang mempelbagaikan sumber tenaga supaya pergantungan terhadap petroleum dikurangkan dan diagihkan kepada sumber-sumber yang diperbaharui (renewable).

Penjanaan tenaga daripada sumber petroleum secara berterusan mengakibatkan kos pengangkutan dan baja serta racun makhluk perosak dan rumpai akan meningkat. Ini akan memberi kepada penggalakkan pertanian organik.

Cabaran ketiga ialah bagaimana tamadun manusia dapat memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta bioteknologi memainkan peranan dalam meningkatkan produktiviti sektor pertanian dan industri hiliran. Pertanian bioteknologi kini semakin diperkatakan kerana ia bukan sahaja mampu meningkatkan pengeluaran hasil tetapi lebih pantas, bersih dan mengurangkan kos.

Selain itu, isu organisme diubahsuai secara genetik (GMO) untuk memperoleh baka yang lebih baik akan menjadi isu tetapi pada akhirnya manusia perlu akur dengan tidak mengabaikan etika dan kemanusiaan, baka yang baik perlu dihasilkan.

Penggunaan ICT, terutamanya dalam teknologi penderiaan jarak jauh (remote-sensing), Identifikasi gelombang radio atau RFID (traceability)pula perlu dalam memasarkan hasil pertanian selain pemodelan teknologi pertanian. Ini menyentuh mengenai cabaran keempat iaitu bagaimana teknologi pertanian tepat memainkan peranan dalam era pertanian baru pada masa akan datang.

Justeru pelbagai gabungan sains dalam teknologi pertanian tepat seperti sensor, sistem maklumat geografi (GIS), satelit, ICT untuk meramal hasil pertanian akan menjadi semakin penting.

Ketidakcukupan kawasan pertanian oleh sebab segenap kawasan perlu dimanfaaatkan untuk bertani dan menternak, menjadikan sains pada masa akan datang sangat penting untuk membantu memodenkan sektor pertanian.

Cabaran kelima pula merujuk kepada masalah penghijrahan penduduk dari luar bandar ke kawasan bandar. Malaysia antara negara yang akan mengalami masalah tersebut yang mana satu ketika dahulu iaitu pada era 70-an, 60 peratus penduduk negara ini menetap di kawasan luar bandar. Bagaimanapun selepas tiga dekad, ia telah berubah kepada sebaliknya.

Menurut Makhdzir, berdasarkan pada satu kenyataan oleh Ambler-Edwards et al (2008) dalam Chatham House Report, beberapa dekad akan datang, sistemmakanan global akan dipengaruhi oleh tujuh faktor asas iaitu pertumbuhan penduduk, transisi pemakanan, tenaga, tanah, air, buruh dan perubahan cuaca.

Oleh itu, dalam berhadapan dengan semua situasi ini, pendekatan pelbagai disiplin atau konsep Mega Sains diperkenalkan bagi menjadikan sumber pengeluaran makanan diperhebatkan dengan mengambil kira kesemua faktoryang berkaitan secara serentak. Salah satu pendekatan yang kini diperkenalkan ialah Agropolis iaitu pengeluaran pertanian yang memanfaatkan semua teknologi berkaitan.

Konsep ini memerlukan teknologi pertanian tepat dan terkawal (controlled) suhu, cahaya, nutrien, air, dan lain-lain di kawasan hijau atau ruangan kosong dan pengeluaran yang banyak, bersih, selamat serta mengurangkan kos dan penggunaan semula (kitar semula) sumber-sumber pertanian yang terhad.

Kekurangan dan kekangan kawasan pertanian, serta penghijrahan penduduk ke bandar dan keprihatinan carbon foot-prints telah mengilhamkan Profesor Despommier untuk membangunkan rumah pertanian berkonsepkan pertanian vertikal membabitkan sebuah bangunan 32 tingkat, tertutup dan bersumberkan tenaga suria, mengitar semula air, baja dan menghindarkan racun perosak dan penyakit dan pelbagai lagi dijangka akan menyedia wadah kawasan ternakan (ikan & ayam) dan tanaman (tomato, salad dan sebagainya) bagi membekalkan makanan kepada 70,000 orang penduduk New York.

Hasil pertaniannya nanti adalah segar, kurang memerlukan tenaga untuk pengangkutan (carbon footprints), mudah dikesan (traceability) dan cepat dibekalkan untuk pengguna di metropolis yang penuh dengan penduduk melebihi lima juta. Idea ini kini sedang dipertimbangkan untuk dibangunkan di negeri China.

Pertanian Agropolis secara mudahnya dimaksudkan sebagai kawasan pertanian di kawasan bandar, mungkin di bumbung bangunan untuk mengeluarkan hasil yang tinggi.

Jika Jepun boleh berbangga dengan pertanian moden di atas bumbung bangunan, maka Agropolis kata Makhdzir adalah pertanian futuristik yang sepatutnya diberi perhatian pada masa ini.

Konsep Agropolis

#Memanfaatkan elemen-elemen penting seperti air, tenaga, tanaman bernilai tinggi dengan pertanian lestari dan presis (tepat).

#Konsep pertanian vertikal, kawasan optimum dan menggunakan air kitar semula

*Pelbagai jenis tanaman dalam satu-satu kawasan penanaman.

Sumber : http://cyberita.asia1.com.sg/

PERUBAHAN IKLIM DUNIA SATU PERINGATAN


Oleh MOHD. FARID MD. ALIAS

KINI satu sidang kemuncak mengenai perubahan iklim sedang berlangsung di Copenhagen, Denmark yang menghimpunkan para pemimpin dari seluruh dunia. Persidangan tersebut merupakan satu usaha pada peringkat global bagi membincangkan isu perubahan iklim dunia serta penyelesaiannya melalui perjanjian permuafakatan.

Sebagai seorang Muslim kita boleh mengambil iktibar daripada isu semasa ini untuk merenung kembali akhlak kita terhadap alam sekitar dan bagaimanakah alam sekitar berubah lalu menimbulkan kesan terhadap kita kembali.

Dalam surah ar-Ruum, ayat 41, Allah mengingatkan kita bahawa bencana yang timbul di muka bumi ini adalah akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Fenomena cuaca ekstrem seperti kemarau, ribut taufan, banjir yang sering berlaku kini merupakan antara kesan aktiviti manusia selama ini, sebagaimana maksud ayat tersebut.

Malah, melalui kajian saintifik, sememangnya terdapat kaitan langsung antara aktiviti manusia dengan perubahan iklim dunia masa kini. Manusia dan alam sekitar membentuk ekosistem di muka bumi ini dan sebarang aktiviti manusia yang menjejaskan alam akan turut menjejaskan kualiti kehidupan manusia itu sendiri di kemudian hari.

Apabila manusia membuang sampah ke dalam sungai maka sungai yang tercemar tidak lagi dapat membekalkan air bersih kepada manusia. Air merupakan keperluan bagi manusia maka tanpa bekalan air bersih manusia juga yang bakal merana.

Kejadian hujan berterusan dan banjir di Jeddah yang julung-julung kali berlaku pada musim haji, baru-baru ini juga seharusnya menjadi cetusan dan peringatan buat umat Islam tentang dampak yang bakal tercetus akibat ketirisan akhlak terhadap alam sekitar.

Pedoman al-Quran dan hadis membentuk sistem nilai dan akhlak buat umat Islam itu sendiri dalam proses pembangunan umat. Berakhlak mulia tidak sahaja antara sesama manusia, tetapi juga terhadap alam sekitar.

Alam sekitar yang sejahtera bukan hanya untuk dinikmati oleh generasi hari ini, tetapi juga buat anak cucu kita serta generasi akan datang. Adakah kita suka untuk dipersalahkan oleh mereka kerana kebobrokan alam yang diwarisi sebagaimana kita tidak menyukai kerosakan alam oleh generasi terdahulu?

Bencana iklim melanda tidak kira siapa, sama ada umat Islam atau tidak, sama ada yang bersalah atau tidak. Pokok pangkalnya masing-masing perlu memainkan peranan. Andai kita menjaga alam sekitar, kita juga perlu mengajak dan mendidik insan lain melakukan perkara yang sama.

Pemantauan Melalui Teknologi

Ilmu sains dan teknologi dapat membantu menghasilkan kajian yang berguna ke arah pembangunan yang mampan. Kualiti alam sekitar dapat diukur melalui teknologi, begitu juga barangan pengguna yang mesra alam dapat dicipta melalui teknologi.

Teknologi juga boleh digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap sebarang aktiviti manusia yang mengancam kesejahteraan alam. Umpamanya di Malaysia, aktiviti pembalakan haram di kawasan hutan simpan mungkin dapat dipantau secara lebih berkesan melalui teknologi pengesanan jarak jauh (remote sensing).

Melalui penggunaan teknologi sedemikian, perubahan warna pada peta kawasan hutan pada masa nyata dapat dikenal pasti. Kawasan hutan yang asalnya serba hijau mungkin berubah kepada tompok cerah disebabkan terdapatnya pepohon yang ditebang lalu mendedahkan kawasan tanah-tanih.

Di samping itu, akta, polisi dan juga piawaian yang lebih ketat boleh digubal dalam usaha menetapkan tahap kesejahteraan alam yang lebih baik. Namun perkara ini perlu diikuti dengan penguatkuasaan yang telus, berterusan dan meluas agar matlamat tersebut dapat benar-benar tercapai.

Apa Peranan Kita?

Kita mungkin bukan sebahagian daripada peserta persidangan iklim sedunia, kita juga mungkin bukan pembuat dasar, juga bukan pemaju atau pemantau. Justeru di mana peranan kita dalam usaha memelihara alam sekitar?

Guna dan buang. Ayat yang boleh kita ingati dan fikirkan maksudnya. Kita boleh mengaitkannya dengan setiap aktiviti harian kita. Setiap hari kita menggunakan sesuatu dan membuang sesuatu.

Tetapi perkataan 'buang' itulah yang perlu kita hayati lagi. Ke mana dibuang? Mengapa perlu dibuang? Membazirkah dibuang? Tidak bahayakah dibuang? Persoalan sedemikian perlu kita tanyakan kepada diri sendiri tatkala hendak berbuat demikian.

Sebagai contoh, penggunaan dan pembuangan plastik. Tidak bahayakah plastik dibuang? Plastik merupakan satu bahan polimer yang sukar mereput walaupun setelah bertahun-tahun lamanya. Mengapa perlu dibuang? Mungkin sahaja boleh dikitar semula, maka tidak perlulah ia dibuang.

Bahan pencuci juga boleh kita kaitkan dengan 'guna dan buang'. Setelah kita gunakan pelbagai sabun pencuci tentunya kita perlu membuangnya. Ke mana dibuang? Ke dalam longkang, parit dan terus ke sungai. Tidak bahayakah dibuang? Ikan-ikan di sungai mungkin tidak dapat bertahan untuk hidup bersama bahan-bahan tidak terurai itu.

Lalu di sini kita sedar tentang hal ini dan sekurang-kurangnya berusaha membeli dan menggunakan sabun pencuci yang mudah terurai atau terbiodegradasi. Begitu juga dengan aktiviti lain, jalan berfikir yang sama boleh kita selami untuk kita sama-sama berusaha memelihara alam sekitar menurut keupayaan diri kita.

Kesimpulan

Sekecil-kecil tindakan kita rupa-rupanya besar kesannya kepada alam sekitar. Ada pertimbangannya apabila kita membuang sesuatu barangan itu. Andai boleh dikitar semula maka ia satu pilihan yang lebih baik.

Sebagai permulaan langkah, kita boleh berkongsi mewujudkan kesedaran pada diri, keluarga dan masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Para ibu bapa boleh menerangkan kepada anak-anak dan menunjukkan teladan yang baik untuk diikuti berkenaan penjagaan alam sekitar.

Sumber : http: //www.utusan.com.my/