Rabu, 17 Mac 2010

Kandungan, pendekatan pendidikan seks perlu bertunjangkan nilai, moraliti

Oleh Dr Haslinda Abdullah
lynn@putra.upm.edu.my

ISU pendidikan seks di sekolah bukanlah baru dan sudah mula diperkatakan seawal 1980-an dan kini kembali diperdebatkan.

Namun, isu pendidikan seks yang dicadangkan di sekolah masih kabur. Apa yang hendak diajarkan? Aspek mana hendak diberi penekanan? Bagaimana hendak disampaikan? Siapa hendak menyampaikan? Apakah asas sistem nilai yang melandasi kurikulumnya? Apa objektif pengajarannya? Apakah aras taksonomi atau domain kognitif yang hendak dicapai dalam pengajarannya?

Walaupun statistik mutakhir menunjukkan peningkatan dalam kes membabitkan seksualiti, pencarian atau cadangan penyelesaian kepada masalah ini tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Usaha menanganinya perlu membabitkan semua pihak khususnya pelajar, ibu bapa, tenaga pengajar, pihak berkuasa dan masyarakat. Tujuan utama pendidikan seks digubal dan diperkenal sebagai sebahagian kurikulum pendidikan adalah ekoran gejala sosial yang semakin berleluasa.

Mengikut kaji selidik global Durex 2005, tandas pusat hiburan dan bilik tidur ibu bapa adalah pilihan belia Malaysia mengadakan hubungan seksual bersama pasangan. Kajian juga mendapati umur minimum rakyat Malaysia mengadakan hubungan seks untuk kali pertama, adalah yang terendah berbanding negara Asia lain seperti Indonesia, Vietnam dan India.

Sementara itu, hasil penyelidikan pada 2006 yang dijalankan pensyarah Universiti Teknologi Mara (UiTM), Mazlin Mohamad Mokhtar menunjukkan 50 peratus daripada 727 pelajar institusi pengajian tinggi yang dijadikan sampel kajian pernah terbabit dalam kegiatan seks. Daripada jumlah itu, 80 peratus tidak menggunakan sebarang kaedah perancang keluarga. Sampel pelajar terdiri daripada pelajar dua institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dan dua institusi pengajian tinggi awam (IPTA). Apakah punca semuanya?

Pertama,
ibu bapa tidak lagi berperanan sewajarnya. Kebanyakan tanggungjawab sosial anak tidak diambil endah dan anak diberi kebebasan tanpa batasan.

Kedua,
pendidikan moral dan agama yang diajar di sekolah tidak memberi impak diharapkan.

Ketiga,
pendedahan aktiviti lucah melampau di kaca TV dan media semakin tidak terkawal.

Seperti dilaporkan Kaiser Family Foundation, 3,800 siaran yang berunsurkan seksual terdapat di lebih 1,100 rancangan TV dan ini adalah peningkatan 1,900 siaran berbanding 1998. Laporan ini menunjukkan secara purata lima siaran seks dalam masa sejam ditayangkan.

Kanak-kanak yang mendapat pendedahan kepada siaran sebegini akan terbabit secara aktif dengan aktiviti seksual pada usia muda. Walaupun angka ini adalah kajian di Barat, pada jangkaan penulis tiada bezanya dengan Malaysia.

Siaran satelit diperoleh dengan mudah dan murah menyebabkan rancangan sama boleh ditonton di mana-mana saja. Bagi kita di Malaysia, ledakan globalisasi khususnya dalam konteks penyebaran maklumat ini harus ditangani secara teratur dan terancang. Ini juga menjadi cabaran besar dalam memperkenalkan pendidikan seks di sekolah.

Kajian mengenai salah laku seks menunjukkan pendidikan seks di sekolah boleh membantu meningkatkan pengetahuan mengenai perkembangan seks, tetapi tidak merubah tingkah laku seks mereka. Dapatan ini jelas menunjukkan kawalan mutu serta maklumat mengenai pendidikan seks yang hendak disampaikan di sekolah perlu dilakukan dengan berhemah bagi menjamin kesan yang positif. Maklumat tidak jelas, bercelaru serta tidak mempunyai paksi yang kukuh hanya akan mengeruhkan persekitaran pembelajaran.

Mengikut laporan Durex, 52 peratus responden mencadangkan kerajaan memperkenalkan pendidikan seks seawal usia 12 tahun. Bagaimanapun, usia bukan persoalan kerana jika usia menjadi asasnya, Kerajaan Britain lebih dulu mengajar pendidikan seks di sekolah rendah seawal usia 7 dan 8 tahun. Namun kesannya masih mengecewakan. Paling penting ialah kandungan dan pendekatannya.

Matlamat pendidikan seks harus jelas. Jika hanya untuk memberikan panduan seks selamat dan mengelakkan penyebaran penyakit berjangkit seperti HIV, sifilis dan penyakit berkaitan seks rambang, maka kita akan melahirkan generasi yang hanya tahu mengelak dijangkiti penyakit.

Bagaimana pula dari segi moralitinya? Acuan kita tidak sama dengan Barat. Pendidikan seks dalam konteks masyarakat kita, khususnya umat Islam wajib bertunjangkan sistem nilai, moraliti dan akhlak Islam. Ini meliputi kandungan, kaedah pengajaran dan matlamat pendidikan bagi melahirkan insan salih dan seimbang.

Dalam Islam segala hal berkaitan dengan seks terangkum dalam perbahasan yang lebih luas mengenai peraturan dan hukum hakam serta perkara berkaitan dengan hubungan lelaki dan wanita yang semuanya terangkum dalam perbincangan ‘munakahat’ .

Kerajaan Johor memperkenalkan ilmu munakahat kepada murid Tahun Empat sekolah agama. Antara silibusnya selain mengenai hubungan seksual suami isteri ialah kebersihan (toharah) dan kesihatan. Maklumat kesihatan dan kebersihan ini sebenarnya amat berkait rapat dengan masalah sosial yang berkaitan seks rambang seperti jangkitan HIV dan Aids.

Bagi tujuan pendidikan seks, lebih baik jika pendidikan munakahat itu di perkemas dengan memasukkan elemen baru yang berkait dengan masalah hari ini. Kajian mendalam serta menyeluruh mengenai munakahat untuk disesuaikan dalam pendidikan seks di sekolah mungkin dapat membantu merangka strategi dan hala tuju lebih jelas dalam membentuk pendidikan seks bermutu.

Selain itu pendidikan seks juga mesti berteraskan konsep moraliti dan akhlak serta sistem nilai kerana tanpa landasan ini tidak mungkin masalah lebih besar itu dapat ditangani. Usaha itu juga perlu disokong beberapa faktor, antaranya iklim persekolahan yang positif serta pendidik yang benar-benar berteraskan konsep 'mendidik'. Iklim persekolahan yang negatif harus dipantau supaya murid dapat menerima pembelajaran mengenai pendidikan seks dengan perspektif yang betul dan positif.

Amalan berpasang-pasangan yang semakin berleluasa di sekolah menengah dan menular ke sekolah rendah adalah persekitaran yang mengganggu pembentukan disiplin pelajar. Suasana ini hanya akan memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk melihat pendidikan seks sebagai ilmu untuk memenuhi tuntutan nafsu semata-mata.

Pendidik yang benar-benar 'mendidik' juga adalah faktor mendorong kepada keharmonian konsep pendidikan seks. Keikhlasan pendidik dapat diterjemahkan dalam pembelajaran dan dihayati oleh pelajar keseluruhannya.

Kesimpulannya, pendidikan seks di sekolah harus di santuni dengan penuh hikmah dan tujuan serta matlamat yang jelas. Kesilapan membuat dasar serta menentukan matlamat yang hendak dicapai akan mengganggu usaha mencapai matlamat itu. Bagi memastikan ia berjaya, pembabitan semua pihak amat diperlukan. Hala tuju dan falsafah yang melandasinya juga perlu jelas.

Penulis adalah Ketua Laboratori Pendidikan Komuniti dan Pengajian Belia, Institut Pengajian Sains Sosial, UPM

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

Mengkritik bangsa Melayu

Abdullah Munsyi

Oleh MOHD. AYOP ABD. RAZID

CATATAN sejarah menunjukkan bahawa sejak kurun ke-18 orang Melayu sudah mula dikritik oleh bangsanya sendiri. Abdullah Munsyi (1796-1854) adalah antara pengkritik awal masyarakat Melayu. Bukunya, Hikayat Abdullah (1840-an) mengandungi pandangan beliau tentang beberapa adat, kepercayaan, budaya kerja dan pemikiran masyarakat Melayu yang difikirkannya kolot sebagai antara penyebab kemunduran bangsa Melayu. Di antara yang disebutnya adalah kepercayaan kepada hal-hal khurafat dan tahyul, sikap memandang ringan terhadap usaha membaiki mutu hidup dan sifat hasad dengki sesama bangsa.

Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Pendeta Zaaba (1895-1973), tokoh bahasa, budayawan dan cendekiawan Melayu juga mengkritik keras fenomena kemunduran orang Melayu. Pandangan dan kritikan beliau itu boleh diteliti di dalam bukunya, Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri (DBP, 1982). Beliau mengkritik sikap orang Melayu yang tidak percaya kepada kebolehan diri, lemah cita-cita dan terlalu bergantung kepada orang lain serta berkiblatkan taklid buta tanpa memahami tuntutan Islam yang sebenarnya.

Pada awal abad ke-20, lahir gerakan kesedaran membela nasib bangsa Melayu yang dipimpin oleh beberapa tokoh islah dan tajdid seperti Syed Syeikh Tahir Jalaludin Al-Azhari, Syeikh Ahmad'Al-Hadi, Abbas Mohd Taha dan Syeikh Mohd Kalim al-Kalali. Golongan yang dikenali sebagai 'Kaum Muda' ini lebih responsif terhadap perubahan yang berlaku ketika itu. Mereka menyedari kemunduran umat Melayu bukan sahaja dalam soal sosioekonomi tetapi juga dalam kebekuan ilmu termasuk ilmu agama yang banyak diresapi ajaran-ajaran khufarat yang merugikan orang Melayu.

Lidah rasmi mereka, majalah Al-Imam (1906 - 1908) yang diterbitkan di Singapura bertujuan menyedarkan orang Melayu supaya segera melakukan perubahan. Seperti yang dicatat oleh Abdul Aziz Mat Ton, peranan Al-Imam adalah untuk 'mengingatkan mana-mana yang lalai dan menjaga mana yang tidur dan menunjukkan mana yang sesat' (Jurnal Sejarah, Jilid XI,1973/73). Malah, Al-Imam ketika itu sudah pun menyeru umat Melayu supaya melihat dan mencontohi pembaharuan yang berlaku di negeri Jepun.

Seruan-seruan itu dibuat kerana keadaan hidup orang Melayu pada awal abad ke-20 sangat mundur dalam semua bidang. Demikian juga akhbar Saudara yang diterbitkan sekitar tahun 1928-1941 turut mengkritik umat Melayu, di samping membela nasib mereka. Di antara tokoh-tokoh penting penerbitan akhbar tersebut ialah Abdul Rahim Kajai, Mohd. Yunus Abdul Hamid, Syed Sheikh al-Hadi dan Syed Alwi Syed Sheikh Ahmad al-Hadi. Mereka banyak menyeru orang Melayu supaya memajukan diri dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesihatan dan pelbagai kehidupan sosial ynag lain.

Sekitar tahun 1930-an hingga 1940-an pula, lahir banyak persatuan dan pertubuhan Melayu yang cuba menyedarkan orang Melayu supaya membuat perubahan. Mereka bergerak dalam berbagai pendekatan daripada kebudayaan, sosial, pendidikan sehinggalah kepada perjuangan politik. Ketika orang Melayu disuntik kesedaran oleh pemuka-pemuka tajdid bangsa, masyarakat Cina pula sudah pun aktif dalam sistem ekonomi kapitalis yang bersumberkan modal serta mementingkan keuntungan.

Kelahiran UMNO pada tahun 1946 berjaya menyatukan orang Melayu dari pelbagai pertubuhan. Bangsa Melayu mula menunjukkan semangat untuk membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah. Gagasan Malayan Union yang ingin dilaksanakan oleh British menjadi pemangkin menyatukan orang Melayu di bawah perjuangan UMNO. Ramai cendekiawan, budayawan, sasterawan, usahawan dan agamawan Melayu ketika itu menyokong perjuangan UMNO.

Di awal tahun 1970-an iaitu selepas tragedi 13 Mei, usaha untuk memperbaiki kehidupan orang Melayu melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) mula digerakkan. Untuk menggerakkan minda orang Melayu, maka gabungan tenaga intelektual dan pemimpin politik Melayu diketuai Datuk Senu Abdul Rahman menerbitkan buku Revolusi Mental (1970) yang dihasilkan ketika era Tun Razak (1970-1976). Pada tahun 1970 juga, Tun Dr. Mahathir Mohamad menulis sebuah buku yang berjudul The Malays Dilemma yang turut mengkritik kelemahan Melayu. Melayu dilihatnya terpinggir dan dimarjinalisasi di tanah air sendiri sebagai warga kelas dua.

Perubahan orang Melayu mula menjadi realiti selepas diperkenalkan DEB. DEB telah melahirkan ramai profesional Melayu seperti dalam sektor perubatan, kejuruteraan, perakaunan, perbankan, pendidikan, keusahawanan dan pelbagai bidang lain yang sebelum ini dikuasai oleh kaum lain. Namun, setelah lebih 50 tahun mencapai kemerdekaan, kita masih terus membicarakan masa depan bangsa Melayu. Bukankah bangsa Melayu telah mengalami anjakan dan transformasi dalam hampir semua bidang kehidupan hasil perjuangan UMNO?

Memang keadaan bangsa Melayu ketika ini tidaklah seburuk era penjajahan. Kemerdekaan telah memberikan kedaulatan dan kebebasan kepada kita untuk mentadbir dan mengurus negara. Bagaimanapun, pelbagai halangan dan cabaran seperti ketirisan dalam pelaksanaan DEB, politikus dan pentadbir yang tidak amanah, perpecahan Melayu yang semakin meruncing kesan daripada pertelingkahan politik, wujudnya petualang politik Melayu, cabaran ekonomi global dan halangan psikologi bangsa Melayu yang semakin keliru dengan identiti dan jati dirinya memerlukan kita merangka dan merencana anjakan baru bagi mengatasi cabaran yang lebih kompleks sifatnya. Wujudnya pelbagai masalah itu menyebabkan bangsa Melayu terus dikritik oleh bangsanya sendiri.

Tidak salah kita mengkritik diri sendiri selagi ia bertujuan menimbulkan kesedaran. Apa yang penting adalah pihak yang mengkritik biarlah berpada-pada dalam kritikan, sementara yang dikritik harus bersedia menerima kritikan serta menunjukkan sikap mengakui kesilapan. Namun, pastinya bangsa Melayu berasa terhina apabila kaum lain turut menempelak dan mengkritik beberapa hak keistimewaan orang Melayu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan. Kita masih boleh menerima kritikan yang positif dan membina tetapi bukannya mencabar dan mempersoalkan hak kita.

Justeru, cadangan untuk menghapuskan hak Melayu sama ada secara nyata atau secara halus melalui pelbagai tuntutan sama ada yang diputuskan dalam resolusi-resolusi parti tertentu atau pun melalui memorandum adalah sikap yang melampau. Orang Melayu harus menghadapinya dengan tegas dan berani dalam bentuk tindakan yang berstrategi.

Ia memerlukan kepimpinan Melayu yang benar-benar beramanah dan memiliki minda strategik yang hebat. Kesungguhan politik (political will) sangat diperlukan dalam hal ini. Demikian juga pelbagai badan bukan kerajaan (NGO) Melayu yang semakin banyak wujud hari ini yang memiliki cita-cita untuk mempertahankan hak-hak Melayu mestilah konsisten dan terus komited dalam perjuangan.

Sejarah membuktikan bahawa bangsa yang ingin bangkit daripada kelemahan dan kejatuhan memerlukan empat kekuatan iaitu keyakinan terhadap kebolehan diri, kepimpinan yang amanah, solidariti yang mantap dan disiplin yang tinggi. Keempat-empatnya memainkan peranan besar dalam ketahanan bangsa. Harapan kita, biarlah semua pemimpin Melayu dari parti mana sekali pun dapat duduk semeja untuk berbincang secara ikhlas dari hati ke hari ke arah membina semula kekuatan Melayu yang hari ini semakin terhakis kesan daripada pelbagai pertentangan politik sesama bangsa.

Sumber : http://www.utusan.com.my/