Selasa, 26 Mac 2013

ISU PENGAJIAN TINGGI : Modul latih graduan dilancar


Oleh : Haika Khazi
 
Putrajaya : Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) semalam melancarkan lapan 'Modul Kejurulatihan Kurikulum Berkredit' (KKB) bagi meningkatkan mutu pembelajaran, pengajaran, kemahiran tenaga pengajar dan kebolehpasaran graduan di institusi pengajian tinggi awam (IPTA).

Ketua Pengarah Pengajian Tinggi, Prof Datuk Dr Rujhan Mustafa, berkata pelancaran lapan modul itu adalah antara usaha berterusan KPT untuk memastikan IPTA melahirkan pelajar yang mampu menguasai ilmu generik iaitu kemahiran insaniah atau ‘soft skill’.

Lapan modul itu dirangka menerusi Majlis Kukurikulum Unversiti-Universiti Malaysia (UniCC) yang diketuai Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof Dr Mohammad Shatar Sabran.

Rujhan berkata, modul itu merangkumi teras kesukarelawan, khidmat masyarakat, daya usaha dan inovasi, pengucapan awam, kepemimpinan, sukan, keusahawanan serta kebudayaan.

Garis panduan

“Kita harap modul ini akan dijadikan garis panduan dan petunjuk seragam kepada fasilitator atau pensyarah di IPTA untuk melaksanakan program kurikulum berkredit bagi melahirkan pelajar memiliki kemahiran insaniah yang tinggi.

“Saya juga yakin penekanan terhadap KKB tidak akan membuatkan pensyarah atau fasilitator di IPTA terpesong jauh daripada sasaran asal ditetapkan pihak berkepentingan terbabit,” katanya berucap pada majlis pelancaran dan penyerahan buku KKB kepada wakil IPTA, semalam.

Dalam pada itu, Rujhan berkata KPT percaya penggunaan modul itu mampu meningkatkan keyakinan dalam kalangan majikan di Malaysia untuk mengambil lepasan IPTA sebagai kakitangan atau pekerja mereka pada masa depan.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

Teks Ucapan PM Sempena Sambutan Hari Polis Ke-206 : Perjalanan panjang organisasi terbilang


PERTAMA-tamanya, marilah kita bersama-sama mengangkat setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya jua, kita dapat bersama-sama dalam Upacara Perbarisan dan Perarakan Sempena Sambutan Peringatan Hari Polis Ke-206 pada pagi ini.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) kerana sudi menjemput saya dan isteri bagi turut serta dalam upacara yang gilang-gemilang, lagi penuh bermakna ini.

Sesungguhnya negara tercinta Malaysia tidak mungkin berada pada kedudukan hari ini iaitu sebagai sebuah negara yang semakin hari semakin berjaya, sebuah negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi tanpa keamanan dan kestabilan yang dimungkinkan oleh pengorbanan mulia para patriot dari PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia. Bermula dari zaman darurat, membawa kepada era konfrantasi, Tragedi 13 Mei, era insurgensi dan terkini perang terhadap keganasan, tuan-tuan dan puan-puan serta pendahulu telah dengan setia dan tanpa ragu-ragu menyambut panggilan pertiwi tercinta.

Kita menyanjung tinggi 10 orang pahlawan negara, di mana lapan orang darinya adalah anggota PDRM yang telah membuat pengorbanan mutlak, atau ‘the ultimate sacrificekepada negara. Jadikanlah pengorbanan mereka sebagai contoh teladan dan inspirasi kepada kita semua.

Sesungguhnya, khidmat bakti tuan-tuan dan puan-puan tidak sia-sia. Walaupun ada pihak-pihak yang cuba memomok dan memperlekehkan PDRM dan ATM, pihak kerajaan dan rakyat teramai terhutang budi dengan perjuangan anda. Kerajaan juga memberi jaminan untuk terus membela maruah PDRM.

Komitmen kerajaan yang ada pada hari ini terhadap kebajikan para pegawai dan anggota PDRM tidak dapat dinafikan. Kerajaan hari ini sentiasa menepati janji.

PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN ANGGOTA POLIS DIRAJA MALAYSIA

Sebagaimana yang diumumkan di dalam Majlis Perdana Perkhidmatan Awam atau MAPPA baru-baru ini, berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013, kerajaan bersetuju bahawa, pangkat-pangkat dalam perkhidmatan PDRM kini disetarakan dengan Perkhidmatan Awam Am selaras perubahan lapisan-lapisan gred jawatan atau gred gaji. Perkara ini saya masih ingat lagi, telah diperuntukkan kepada saya sewaktu lawatan saya di Pulapol ini. Perubahan ini mencakupi perubahan skop fungsi tugas, struktur pangkat juga kelayakan bagi skim perkhidmatan PDRM.

Sebagai contoh, bagi jawatan Penolong Pesuruhjaya Polis yang dahulunya dalam kelompok gred jawatan atau gred gaji 48, kini disetarakan dengan gred jawatan atau gred gaji 52 Perkhidmatan Awam Am manakala bagi Penguasa Polis yang dahulunya dalam kelompok gred jawatan atau gred gaji 41, kini diletakkan dengan gred jawatan atau gred gaji 48.

Bagi penyetaraan anggota lain-lain pangkat, sebagai contoh, pertama: Koperal PDRM yang dahulunya dalam kelompok gred jawatan atau gred gaji 17, kini disetarakan dengan gred jawatan atau gred gaji 22 Perkhidmatan Awam Am. Kedua: Lans Koperal PDRM yang dahulunya dalam kelompok gred jawatan atau gred gaji 17, kini disetarakan dengan gred jawatan atau gred gaji 20 Perkhidmatan Awam Am.

Kerajaan juga telah melaksanakan pelarasan kadar elaun-elaun seperti Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Khidmat Polis bagi anggota PDRM.

Di samping itu, bagi mereka yang berjawatan konstabel hingga koperal, kerajaan telah melaksanakan kaedah kenaikan pangkat berdasarkan ‘time-based’, di mana setiap anggota berjawatan konstabel akan mencecah dan akan mengisi jawatan koperal dalam tempoh masa lapan tahun sahaja, jika tiada masalah.

Ini merupakan satu pakej yang cukup bermakna kepada anggota-anggota PDRM. Kita berharap ia akan merangsang setiap anggota PDRM untuk bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh demi mencapai apa juga yang telah kita tetapkan sebagai objektif yang perlu dilaksanakan.

Hari ini dalam rangka terus mempertingkatkan kebajikan pegawai dan anggota PDRM suka saya mengumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk meluluskan pelaksanaan skim insurans berkelompok, yang mana akan memanfaatkan seramai 112,145 pegawai dan anggota polis ketika ini.

NKRA MENGURANGKAN JENAYAH

Kerajaan juga ingin mengucapkan tahniah kepada PDRM kerana telah berjaya mengurangkan kadar jenayah sehingga 27 peratus dalam tempoh tiga tahun pelaksanaan NKRA. Justeru, kerajaan akan memastikan PDRM di tingkat upaya dan di struktur sesuai dengan keperluan memerangi jenayah.

Sesungguhnya, kita tidak boleh berasa selesa, malah perlu terus meningkatkan usaha dan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi memastikan kadar jenayah di negara ini dapat dikurangkan kepada tahap yang paling minimum, menjelang tahun 2020.

Untuk ini pasukan polis akan ditransformasi daripada sebuah pasukan keselamatan kepada sebuah perkhidmatan kepolisan yang berorientasikan masyarakat. Ini kerana, perkhidmatan polis tidak akan berjaya tanpa sokongan dan keyakinan rakyat. Era baru ini, menuntut supaya PDRM berganjak dan berubah kepada sebuah ‘community based policing service’ di mana di bawah konsep ini, PDRM akan tampil ke hadapan sebagai sebuah pasukan polis yang berwibawa dalam era moden.

Era ini sungguh mencabar, ia menuntut setiap daripada kita untuk mempertingkatkan kemampuan profesionalisme, kemahiran kita, dan di samping itu mengukuhkan nilai-nilai integriti. Saya amat berharap setiap aspek dalam kerja-kerja dan penugasan PDRM akan diberi perhatian yang cukup. Daripada penyiasatan yang cukup rapi, sehingga bukti-bukti yang dibawa ke mahkamah tidak boleh disangkal, kepada menjaga hak asasi manusia dan juga untuk diingatkan melakukan apa sahaja agar masyarakat kita merasakan mereka hidup dalam sebuah negara yang selamat.

Maka, saya ingin menggesa seluruh rakyat untuk berganding bahu dengan pihak polis dan pihak berkuasa yang berkenaan kerana keselamatan dan keamanan negara merupakan tanggungjawab bersama.

Kerajaan juga akan sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada PDRM di dalam memastikan kewujudan kedaulatan undang-undang dan pengekalan keamanan serta ketenteraman awam.

PENGISYTIHARAN ZON SELAMAT SABAH TIMUR (ESSZONE)

Sebagai memberi asas perundangan kepada pengisytiharan Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) dan bagi memelihara hak demokratik serta proses demokrasi untuk penduduk Sabah serta mengukuhkan keselamatan, ketenteraman awam dan kesejahteraan di kawasan timur Sabah, saya dengan ini ingin mengumumkan, saya telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong seperti mana yang diperuntukkan di bawah Ordinan Pemeliharaan Keselamatan Awam 1962, mengisytiharkan pewujudan Zon Selamat Sabah Timur, atau Eastern Sabah Safety Zone(ESSZONE) di Kawasan Timur Sabah yang merangkumi sepuluh daerah, iaitu: Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau berkuat kuasa hari ini.

Pengisytiharan yang hanya melibatkan kawasan yang merangkumi 10 daerah di atas ini akan ditadbir oleh suatu Jawatankuasa yang ditubuhkan menurut Peraturan-Peraturan Pemeliharaan Keselamatan Awam 2013 yang digubal oleh Menteri Dalam Negeri. Di bawah Jawatankuasa ini, yang akan dikenali sebagai Jawatankuasa Zon Selamat Sabah Timur akan dipengerusikan oleh Ketua Menteri Sabah dan dibantu oleh seorang Ketua Pegawai Eksekutif (Chief Executive Officer) serta ahli-ahli yang akan diumumkan sedikit masa lagi. Ketua Pegawai Eksekutif seorang awam akan bertanggungjawab untuk menyelaras dan mengawal selia fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dan juga jabatan serta agensi awam dalam melaksanakan semua prakarsa di ESSZONE. Jawatankuasa ini yang akan beribu pejabat di Lahad Datu, akan bertanggungjawab kepada suatu Jawatankuasa Pemantau yang dipengerusikan sendiri oleh saya, selaku ketua.

Saya suka juga memaklumkan bahawa pada hari ini juga, tiga buah kabin yang akan menjadi asas kepada kewujudan ESSCOMM telahpun sampai di Lahad Datu. Ini bererti ESSCOMM boleh berfungsi dalam masa beberapa hari lagi. Di samping itu, tujuh buah balai polis tambahan akan diwujudkan di kawasan Sabah Timur. Perkara-perkara ini telah disahkan oleh Ketua Setiausaha Negara, di mana telah saya rundingkan perkara-perkara ini dengan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Polis Negara. Tujuh balai itu adalah di Lahad Datu iaitu, Tambisan, Tanjung Labian dan Cenderawasih di Felda Sahabat; di Samporna pula ialah Pulau Bum-Bum, Pulau Mabul dan daerah-daerah lain di Pulau Banggi dan Pulau Gaya.

Adalah dijangkakan, kawasan-kawasan tersebut akan menerima kabin-kabin tersebut pada awal April ini. Ini membawa kepada perkara pelaksanaan yang begitu pantas menggunakan kaedah-kaedah yang begitu pragmatik.

Dengan penubuhan Jawatankuasa ESSZONE ini kerajaan mengambil pendekatan holistik dan bukan pendekatan ketenteraan semata-mata bagi melindungi kawasan Timur dan seterusnya mencari penyelesaian kepada punca pencerobohan tersebut.

Ingin saya tegaskan bahawa pengisytiharan ini bukannya, bukannya pengisytiharan darurat di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Ini perlu saya ulangi, bukan perisytiharan darurat. Kedua, ia tidak sekali-kali akan menghalang proses pilihan raya yang bebas, telus dan demokratik. Oleh itu, rakyat kawasan Sabah timur jangan risau untuk keluar mengundi dan menggunakan hak mereka mengikut undang-undang. Ketiga, Peraturan-peraturan yang diwujudkan di bawah ordinan ini juga tidak memberikan sebarang kuasa tambahan kepada pihak polis. Kuasa polis sedia ada sudah pun mencukupi untuk menangani situasi ini. Keempat, mana-mana orang yang berpendapat haknya terjejas boleh membawa kerajaan ke mahkamah melalui proses perundangan, dan kelima, bahawa kehidupan akan berjalan seperti biasa di kawasan berkenaan tetapi dengan peningkatan kawalan keselamatan bagi memastikan kesejahteraan hidup rakyat.

Sehubungan itu juga saya ingin menjelaskan di sini bahawa Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012 (SOSMA) yang digunakan untuk menjalankan penyiasatan dan tangkapan dalam semua kes yang melibatkan pengganas di Sabah ketika ini ialah suatu akta yang melibatkan prosedur semata-mata. Ia tidak digubal sebagai akta yang memberikan kuasa mengisytiharkan kawasan keselamatan seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Bagi setiap tangkapan yang dibuat di bawah SOSMA, pertuduhan akan dibuat dengan menggunakan undang-undang biasa dan dibicarakan di mahkamah sebagaimana kes-kes jenayah lain.

Peguam Negara akan mengadakan sidang akhbar pada hari ini untuk menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan aspek perundangan.

PENEMPATAN SEMULA

Menyedari bahawa punca utama kejadian pencerobohan pengganas yang berlaku di Lahad Datu dan kawasan timur lain di Sabah adalah disebabkan oleh kewujudan beberapa penempatan yang boleh dianggap sebagai mudah terdedah kepada bahaya penyusupan masuk pendatang asing tanpa izin dan orang yang tidak bernegara, maka saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan akan mengadakan inisiatif penempatan semula penduduk yang tinggal di beberapa lokasi di kawasan Timur Sabah itu bagi maksud pemeliharaan keselamatan awam.

Inisiatif yang dibuat di bawah Bahagian III Peraturan-Peraturan Pemeliharaan Keselamatan Awam 2013 ini, membolehkan kerajaan menempatkan semula mana-mana orang atau kumpulan orang, khususnya mana-mana orang atau kumpulan orang yang merupakan pendatang tanpa izin atau orang tidak bernegara, ke suatu kawasan yang selamat dan sesuai yang akan ditentukan oleh kerajaan haruslah ditekankan di sini bahawa keputusan untuk menempatkan semula orang atau mana-mana kumpulan orang adalah bagi maksud pemeliharaan keselamatan awam.

Dengan melaksanakan penempatan semula ini, kerajaan akan mengambil pertimbangan bukan sahaja keselamatan dan kesejahteraan orang yang ditempatkan semula ini tetapi juga penduduk sedia ada yang tinggal di kawasan penempatan semula. Selain itu, kerajaan akan mempertimbangkan segala aspek mengenai penempatan semula itu, termasuk mata pencarian orang yang hendak ditempatkan semula di kawasan penempatan semula, dan berunding dengan Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri atau Ketua Kampung, mengikut mana-mana yang berkenaan, komuniti sedia ada yang tinggal di kawasan penempatan semula itu. Keperluan untuk berunding Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri atau Ketua Kampung adalah bagi memastikan kepentingan penduduk sedia ada di kawasan penempatan semula terpelihara.

Seperti yang telah saya nyatakan tadi, adalah menjadi matlamat kerajaan bahawa hak asasi rakyat dan kedaulatan undang-undang (rule of law) akan terus dipelihara dan dilindungi, maka kerajaan akan terus memastikan bahawa penempatan semula ini:

(a) tidak akan menghalang mana-mana warganegara di sesuatu kawasan penempatan semula yang terkilan dengan keputusan kerajaan mengenai penempatan semula daripada mencabar keputusan Kerajaan; dan

(b) tidak akan menghalang mana-mana warganegara daripada menjalankan haknya sebagai seorang pemilih dalam mana-mana pilihan raya ke Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri.

Menyedari bahawa penempatan semula ini akan melibatkan juga warganegara Malaysia sama ada, sebagai orang yang akan ditempatkan atau sebagai orang yang menetap di tempat penempatan semula, maka kerajaan akan membantu mana-mana warganegara yang haknya di bawah Perlembagaan Persekutuan telah terjejas secara yang memudaratkan oleh penempatan semula.

Di bawah inisiatif penempatan semula ini juga, kerajaan akan menyediakan tempat tinggal yang sempurna dan memastikan keselamatan bagi orang yang ditempatkan semula. Ini adalah kerana kerajaan sedar bahawa keputusan untuk menempatkan semula memberikan impak yang besar kepada kehidupan masa depan mereka yang terlibat. Penghijrahan ke suatu tempat baharu melibatkan penyesuaian masyarakat terhadap suasana tempat tinggal.

Atas dasar kemanusiaan dan bagi memastikan orang yang terlibat dalam penempatan semula mendapat manfaat daripada inisiatif penempatan semula ini, kerajaan akan memastikan bahawa aspek-aspek seperti kesihatan awam, perkhidmatan perubatan dan sanitasi akan disediakan bagi orang yang tinggal di kawasan penempatan semula, selain peluang pendidikan seperti pendidikan asas dan peluang pekerjaan diperluas kepada orang yang tinggal di kawasan penempatan semula.

Kerajaan juga akan menyediakan latihan dan kelengkapan jika perlu untuk membolehkan orang yang tinggal di kawasan penempatan semula untuk memulakan hidup baru. Bagi maksud ini, kerajaan akan mendapatkan kerjasama, bantuan dan nasihat dan meminta apa-apa bentuk sumbangan daripada mana-mana organisasi atau badan di dalam, mahupun di luar.

Suka saya maklumkan bahawa inisiatif penempatan semula ini, bukan sahaja akan memanfaatkan mereka yang akan ditempatkan di kawasan penempatan semula yang baru, malah ia akan turut memanfaatkan mereka yang tinggal di sekitar kawasan penempatan semula kerana kerajaan akan menjalankan program-program yang perlu bagi kesejahteraan dan kebajikan mereka.

Walaupun inisiatif penempatan semula ini hanya tertumpu kepada kawasan Timur Sabah, tetapi, ia bukan bermakna bahawa kawasan Pantai Barat Sabah dilupakan. Buat masa ini keperluan keselamatan yang lebih mendesak tertumpu ke Kawasan Timur. Inisiatif ini akan diperluaskan ke seluruh Sabah jika diperlukan.

Dalam segala-galanya, saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak pernah meragui kesetiaan warganegara Malaysia yang berketurunan Suluk. Mereka warganegara yang mempunyai hak-hak seperti yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang negara dan kerajaan akan terus melindungi hak mereka dan di samping itu, kerajaan akan terus membela kebajikan mereka.

Saya memuji keberanian dan pengorbanan penduduk Kampung Senalang, Semporna, Sabah pada 3 Mac 2013 yang telah berjaya menundukkan seorang pengganas. Dalam usaha penduduk itu mempertahankan diri dan negara, pengganas tersebut telah terbunuh. Jasa dan keberanian mereka amatlah dihargai.

Sekali lagi, saya ucapkan tahniah kepada pasukan Polis Diraja Malaysia atas sambutan ulang tahun ke-206. Satu perjalanan yang panjang bagi sebuah organisasi terbilang.

Marilah kita bersama-sama melakar masa depan yang lebih baik untuk kita dan anak cucu kita. Saya dan rakyat Malaysia mengimpikan sebuah perkhidmatan kepolisan yang profesional, berkesan dan terbaik. Sebuah perkhidmatan yang mempunyai pegawai dan anggota yang terbaik, peralatan yang mencukupi dan terkini, latihan serta kemahiran yang terbaik di dunia untuk melaksanakan perkhidmatan kepolisan abad ke-21.

Kita impikan sebuah negara maju berpendapatan tinggi di mana jalan raya -jalan raya, taman-taman perumahannya dan kawasan awamnya bebas daripada jenayah agar rakyat Malaysia boleh bersama-sama keluarga di seluruh pelosok Malaysia tanpa rasa bimbang mahupun takut terhadap keselamatan diri dan keluarga mereka. Ayuhlah bersama-sama kita jadikan impian ini sebuah realiti.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

ISU KEPENGGUNAAN : Cara mudah membudayakan penjimatan elektrik


PENGGUNA yang terasa beban kos kehidupan sebenarnya, mempunyai dua pilihan untuk mengatasi keadaan itu iaitu berusaha mendapatkan lebih wang atau kurangkan perbelanjaan.

Kekangan masa, bagaimanapun, menjadikan pilihan kedua sebagai lebih mudah dan praktikal untuk dilakukan.

Ini boleh dimulakan dari rumah, antaranya dengan memastikan penggunaan elektrik secara berhemah yang seterusnya mampu mengurangkan perbelanjaan bil elektrik dengan nyata.

Kemampuan mengurangkan bil elektrik dengan penggunaan berhemah misalnya dibuktikan melalui satu projek pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Marudi, Baram, Sarawak.

Projek ini berjaya memenangi pertandingan kecekapan tenaga anjuran Persatuan Pengguna Air dan Tenaga Malaysia (Wecam), sekaligus membuktikan kadar penggunaan elektrik dapat dikurangkan sehingga 70 peratus dalam tempoh dua bulan.  
  
Melindungi kepentingan semua pihak
    
Ia dianggap sebagai satu penjimatan wang yang ketara, malah Setiausaha Agung Wecam, Foon Weng Lian amat teruja menyaksikan kejayaan penjimatan yang sebenarnya lebih tinggi berbanding 50 peratus sasaran penjimatan.

Kesatuan Wecam ditubuh oleh Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (Fomca) dengan kerjasama Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air dan penggerak lain industri air dan tenaga bagi melindungi kepentingan setiap lapisan pengguna berhubung kitar air dan tenaga negara.

Menariknya, projek pelajar SMK Marudi hanya mengubah beberapa tabiat biasa tetapi amat praktikal termasuk meninggikan suhu penyaman udara di bilik guru dan sebagainya kepada 24 darjah Celsius.

"Banyak pejabat tidak melaraskan suhu penyaman udara mengikut keperluan sebaliknya ditetapkan kepada 16 darjah Celsius sepanjang masa sedangkan tabiat itulah yang banyak merugikan tenaga," tegas Foon.

Terkini, kerajaan juga mengambil inisiatif mengeluarkan pekeliling yang mewajibkan pejabat kerajaan menaikkan suhu penyaman udara sekitar 23-24 darjah Celsius.
  
Contohi SMK Marudi

Beliau mengajak orang ramai mencontohi projek pelajar berkenaan termasuk mematikan penyaman udara dan sebaliknya menghidupkan kipas pada hari hujan, serta kerap membuka tingkap untuk meningkatkan peredaran udara.

Lampu juga jarang digunakan pada waktu siang sebaliknya sekolah itu memilih untuk menghias bilik menggunakan warna terang yang membenarkan pantulan cahaya semulajadi menerangi bilik.

Foon mengakui kagum dengan komitmen pelajar yang berjaya membuktikan bil elektrik boleh dijimatkan dengan banyak melalui transformasi tingkah laku dan tabiat harian.

Justeru Foon menyeru agar pengguna khususnya ibu bapa dapat belajar daripada pengalaman pelajar sekolah itu dan dapat mengubah beberapa tabiat dalam kehidupan seharian bagi membantu mengurangkan perbelanjaan.

Beliau memberi contoh satu tabiat pembaziran universal iaitu tidak mematikan suis televisyen dan dekoder tv kabel apabila tidak digunakan.

"Dekoder yang berada pada mod bersedia sebenarnya masih menggunakan sekitar 85 hingga 90 peratus tenaga elektrik, bayangkanlah berapa banyak tenaga elektrik yang dibazirkan sekiranya ia tidak ditutup sepanjang malam atau 24 jam sehari," tanya Foon.

Arus pendam masih mengalir
  
Selain menutup suis perkakas elektrik yang tidak digunakan, pengguna juga digesa menanggalkan terus palam perkakas daripada punca kuasa elektrik.

Tegas Foon, masih terdapat arus tenaga pendam yang mengalir merentasi palam ke peralatan elektrik berkenaan jika tidak dicabut meskipun suis telah dimatikan.

Malahan, amalan menanggalkan plak sebenarnya menyelamatkan perkakas elektrik, apabila berlakunya arus limpah ekoran ribut petir yang boleh menyambar litar elektrik dan merosakkan perkakas.

Antara tip mudah yang boleh menjadi amalan sekeluarga di rumah adalah memastikan lampu dan kipas dipadam jika tidak digunakan, jangan sesekali meninggalkan komputer dan alatan elektrik lain selama lebih 30 minit tanpa dimatikan dan palamnya ditanggal daripada punca kuasa.

Pilih dengan teliti barangan elektrik yang lebih menjimatkan tenaga seperti TV yang menggunakan monitor LCD, pemanas air segera berbanding pemanas air dalam tong dan lampu kalimantang berbanding lampu mentol bulat. 

Budaya penjimatan elektrik

Apapun amalan penggunaan tenaga secara cekap itu perlu dijadikan budaya walau di mana kita berada termasuk di pejabat, tempat awam atau semasa bercuti di resort.

Bayangkanlah jika setiap daripada kita membudayakan amalan ini, sudah tentu kadar penjanaan tenaga elektrik negara dapat dikurang atau sekurang-kurangnya kekal pada satu paras mendatar. Ini seterusnya akan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ke atmosfera dan membantu mengatasi pencemaran alam sekitar.

Ini juga dapat mengurangkan kos perbelanjaan keseluruhan penjanaan dan penghantaran elektrik negara, lantas mengawal kebarangkalian kenaikan tarif elektrik yang mendadak.

Lagipun sampai bila Petronas mampu membayar bebanan subsidi gas asli sebanyak 66 peratus berbanding harga pasaran, untuk menanggung kos penjanaan tenaga elektrik.

Sedangkan kita sebagai pengguna mahu terus menikmati subsidi dan kita mengeluh apabila tarif elektrik terpaksa dinaikkan bagi menanggung kos penghasilan tenaga yang sentiasa meningkat.

Beli alat elektrik selamat 

Kerajaan sebenarnya menjalankan banyak kajian dan insentif bagi menggalakkan pengguna menggunakan tenaga elektrik secara cekap.

Malah, Suruhanjaya Tenaga yang mewujudkan label jaminan kecekapan tenaga untuk ditampal pada perkakas dan alatan elektrik yang memenuhi piawai keselamatan dan kecekapan penggunaan elektrik.

"Malangnya terlalu ramai pengguna yang tidak membaca apatah lagi memahami label jaminan itu termasuklah jurujual kedai elektrik," keluh Foon.

Selain itu, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyediakan baucer program Mencapai Kelestarian Menerusi Kecekapan Tenaga (SAVE) iaitu RM200 bagi peti sejuk dan RM100 bagi penyaman udara yang menepati piawai kecekapan tenaga.

Layari laman web www.switch.org.my serta www.saveenergy.gov.my untuk memahami lebih banyak cara menjimatkan tenaga elektrik serta aplikasi kalkulator untuk mengira sendiri penggunaan elektrik harian anda. - Bernama

ISU PENDIDIKAN : 1,000 pelajar cemerlang STPM Negeri Pahang 2012 dirai

Antara  pelajar cemerlang yang menerima sijil.
Wajah ceria penerima Anugerah Kecemerlangan Khas Pelajar STPM 2012.
KUANTAN : Seramai 1,000 pelajar yang cemerlang dalam Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2012 terpilih menyertai Majlis Konvokesyen Prauniversiti Negeri Pahang buat julung kalinya diadakan pada tahun ini.

Menteri Besar, Datuk Seri Diraja Adnan Yaakub merangkap Canselor berkata, majlis yang diadakan ini merupakan platform pertama pelajar  untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Menurutnya, majlis bertujuan memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada pelajar yang berjaya setelah mereka melepasi tahap pendidikan peringkat STPM.

“Majlis ini diharap dapat memberi motivasi kepada pelajar untuk meneruskan pengajian ke peringkat ijazah dengan prestasi lebih cemerlang dan mengiktiraf bahawa mereka layak untuk meneruskan pengajian sehingga ke peringkat tertinggi.

“Secara tidak langsung ia dapat menghidupkan semangat persaingan dalam persahabatan dalam kalangan pelajar ini. Masing-masing akan rasa tercabar untuk memperoleh kejayan,” katanya.

Sementara itu, beliau menegaskan pendidikan penting untuk diterapkan dalam jiwa golongan muda yang bertanggungjawab sebagai pelapis pemimpin untuk membangunkan negara pada masa depan.

Adnan berkata, kerajaan sangat menitikberatkan soal pendidikan anak-anak kerana kemajuan sesebuah negara terletak di tangan rakyat.

“Sejak merdeka sehingga hari ini, negara kita masih kekal aman damai dengan kestabilan ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup rakyat.

“Oleh itu, saya harap agar pelajar yang cemerlang hari ini menjadi contoh teladan yang baik kepada pelajar-pelajar lain,” katanya.

Sementara itu, bagi Anugerah Kecemerlangan Khas kategori pelajar di terima Che Liyana ‘Izzati Che Rozali dari SMK  Jengka 2, Maran dan Mohamad Shamsul Amin Md Yusof dari SMK Agama Pahang, Muadzam Shah yang mendapat keputusan 5 A (4.0).

Menurut Che Liyana, dia berasa bertuah diraikan dalam majlis itu yang sekali gus menaikkan semangat untuknya membuktikan kejayaan pada peringkat yang seterusnya.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/.