Rabu, 11 Julai 2012

ISU PENDIDIKAN : Ilmu sebagai suluh dan pedoman


Oleh : Prof  Dr Sidek Baba

Ilmu dalam tradisi Islam adalah suluh dan cahaya. Ia memberikan kita petunjuk dan pedoman. Tanpanya manusia kegelapan dan kejahilan. Ilmu dalam tradisi Islam tidak sekadar yang terbangun daripada sumber akliah atau fikir. Ilmu adalah interaksi akliah dan nakliah yang berpedomankan faktor zikir.

Al-Quran adalah sebesar-besar sumber ilmu daripada ALLAH. Ilmu hasil pemikiran manusia tidak segala-gala. Ia terbatas daripada kemampuan akliah insan, dibantu keupayaan pemerhatian, uji kaji dan cerapan inderawi yang sifatnya membatasi. Memahami ilmu ghaibiyyat adalah sesuatu yang amat utama.

Apabila ilmu nakliah memandu kekuatan akliah, ia memberikan dimensi fikir-zikir yang membawa makna kepada diri insan. Proses menerima makna mengenai hakikat ilmu dan hikmah dan hanya terjadi sekiranya wujud integrasi terhadap yang nyata dengan yang ghaib.

Sifatnya rohaniah dan rabbaniah. Air sebagai gabungan elemen oksigen dan hidrogen adalah elemen saintifik yang sifatnya akliah. Apabila air, dalam al-Quran, dihubungkan sebagai sumber kehidupan ia terkait dengan maksud rahmat ALLAH kepada makhluk-Nya di muka bumi. Air tidak sekadar sesuatu yang diciptakan tetapi terkandung hikmah di sebalik ciptaannya.

Sebab itu al-Quran dalam Surah Az Zumar ayat 8 menyebutkan bahawa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ayat ini memberi asas yang sangat kuat betapa ilmu dan orang yang berilmu memiliki kekuatan untuk tahu dan faham dan menerima makna akan sesuatu.

Hal yang terjadi kepada manusia adalah ilmu itu hanya dalam batas fakta dan data yang zahiri dan sifatnya mekanistik. Sedangkan ilmu pada hakikatnya adalah suluh dan petunjuk (hudan) mencerahkan pemahaman insan mengenai yang nyata dan di sebalik yang nyata.

Orang yang memiliki ilmu integratif tidak sekadar melakukan uji kaji, pemerhatian, tabulasi fakta dan data dan mengambil pendekatan empiris sebagai landasan rasional dan logik tetapi membangun jiwa tadabbur iaitu meneliti dan memahami sesuatu fenomena alam dan kejadian dan kaitannya dengan Pencipta.

Sebab itu ilmu sekular dan liberal yang sifatnya mekanistik memberi fokus kepada faktor duniawi semata dan asas agama tidak dijadikan landasan mencari makna akan sesuatu. Dalam tradisi Islam, akal dibenarkan subur dan berkembang tetapi pedoman dan petunjuknya daripada al-Quran.

Terdapat banyak firman ALLAH umpamanya memberi petunjuk terhadap pemikiran saintifik. Bagi orang Eropah yang pernah menghadapi konflik rasionaliti dan saintifik dengan pendukung teologi Kristian bagi Islam ia bukan masalah. Orang Barat hari ini akibat konflik tersebut menolak asas agama sebagai sumber ilmu.

Mereka menghubungkan ilmu dan sumber agama sebagai dogma (khayali) termasuk Islam. Sistem ilmu Barat ini berkembang dan sistem pendidikan negara orang Islam. Faham sekular dan liberal berkembang tanpa ia ditindikkan dengan asas agama dan etika. Lalu ilmu yang berkembang menjadi lepas bebas dari dukungan nilai.

Ilmu sifatnya terhubung dengan nilai (value-laden) bukannya bebas nilai (value free). Manusia memerlukan nilai sebagai ukur tara terhadap sesuatu perkara dan perbuatan. Menyatakan sesuatu itu baik atau buruk, makruf dan mungkar, halal dan haram umpamanya perlukan petunjuk nilai.

Adil mengikut sumber al-Quran bermaksud “meletakkan sesuatu pada tempatnya” bukan mengambil sikap berkecuali kerana ia boleh membawa kepada zalim. Contohnya, memilih pemimpin mesti kalangan orang berwibawa, memiliki ilmu yang sepadu, integritinya tinggi, akhlaknya menjadi sumber teladan, peribadinya menganjurkan kebaikan untuk semua manusia bukannya dendam kesumat dan taksub yang tinggi hingga membawa kepada kejumudan berfikir.

Orang berilmu dan memiliki pedoman hidup sifatnya tidak takabbur. Dia tidak menyatakan dirinya adalah segala-gala dalam bidang keilmuan. Kepakaran dan keahlian yang dimilikinya adalah mata rantai bagi suatu tamadun. Selalunya orang berilmu mempunyai jiwa rukuk dan sujud. Jiwa taqarrubnya (kehampiran) dengan ALLAH sentiasa menjadikan tawathuk kerana teladan ini adalah mesra manusia.

Bukan untuk disanjung secara berlebih-lebihan sehingga hilang imej keilmuannya dan tawaduknya. Ilmu yang ada padanya hakikatnya daripada ALLAH. Apabila ia dijadikan suluh dan pedoman kepada manusia dalam bentuk ilmu dan pengajaran sifatnya mendidik.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan