Ahad, 25 Disember 2011

ISU SOSIAL : GEJALA SAMSENG DAN CIRI-CIRI PELAJAR BERMASALAH


DR ISMAIL ZAIN

SALAH laku dan tindakan ganas para pelajar masih lagi berleluasa walaupun pelbagai langkah telah diambil untuk mengetatkan disiplin pelajar.

Kalau hendak dikatakan kegiatan samseng hanya melibatkan pelajar yang tidak berpendidikan atau yang kurang didikan agama, peristiwa-peristiwa yang berlaku jelas menunjukkan kegiatan samseng wujud di semua peringkat sekolah.

Apakah dengan mengenakan kawalan disiplin yang ketat dapat menyelesaikan segala masalah tingkah laku di kalangan pelajar sekarang?

Langkah terawal untuk mengawal disiplin adalah dengan mengkaji punca yang menyebabkan berlakunya masalah disiplin tersebut.

Berdasarkan pengalaman saya, rata-rata pelajar yang bermasalah tidak berminat atau kurang tumpuan dalam pembelajaran serta kurang melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum secara aktif - di samping beberapa punca lain.

Pelajar-pelajar ini kebiasaannya boleh dikenal pasti melalui beberapa ciri yang akan menjadi bibit-bibit ke arah salah laku mereka selanjutnya.

Antara ciri yang dapat diamati adalah seperti berikut:

Pakaian: Ada pelajar yang berpakaian tidak kemas seperti berbaju lepas keluar atau rambut yang tidak terurus. Manakala ada pelajar yang kelihatan berpakaian kemas tetapi gaya pakaian dan rambut tidak memperlihatkan imej seorang pelajar, tetapi lebih kepada imej muda-mudi lepasan sekolah yang gemar mengikut aliran fesyen masa kini.

Intelek: Mereka boleh terdiri daripada pelajar yang intelektual ataupun tidak, tetapi rendah dari segi kematangan berfikir. Kebiasaannya apa yang difikirkan adalah untuk jangka masa yang pendek tanpa memikirkan risiko yang bakal ditanggung pada jangka masa yang panjang.

Sosial: Kebanyakan pelajar ini lebih suka berada dalam kumpulan kecil. Dalam kelas atau dalam perhimpunan, mereka lebih suka berada di barisan belakang.

Ada yang pasif di dalam bilik darjah.

Ada juga yang aktif apabila berinteraksi dengan guru tetapi jawapan yang diberikan apabila ditanya lebih bersifat `loyar buruk'.

Ini adalah sebagai satu cara untuk mendapat perhatian dan menjadi bahan ketawa pelajar lain sementara itu menimbulkan pula kemarahan dari pihak guru.

Rohani: Golongan pelajar ini kebiasaannya tidak teguh kerohaniannya iaitu mudah menjadi berang atau cepat marah apabila dicabar atau merasai kedudukan mereka tergugat.

Mereka kurang bersifat simpati, enggan menghormati dan mematuhi peraturan. Manakala sifat ego, tidak mahu mengalah dalam penentuan keputusan serta mementingkan diri sendiri amat tebal di jiwa mereka.

Daripada beberapa ciri yang tersebut di atas yang wujud di jiwa mereka maka ia akan mempengaruhi tingkah laku serta membentuk sikap yang negatif yang boleh membawa kepada keruntuhan moral.

Apakah pula punca terbentuknya ciri-ciri yang ada pada pelajar-pelajar ini?

Walaupun kegiatan samseng ini kadangkala tidak menampakkan sebarang petanda awal tetapi sekurang-kurangnya beberapa petanda yang saya sebutkan itu mampu menjadi panduan kepada guru atau pelajar ke arah berwaspada dan mengambil tindakan untuk membendungnya.

Kenapa agaknya kegiatan samseng ini terus berlaku di sekolah? Tidak dapat dinafikan bahawa kegiatan samseng ini berlaku disebabkan kurangnya didikan serta pengaruh rakan sebaya. Tetapi terdapat beberapa kemungkinan lain yang menyumbang ke arah kegiatan samseng.

Saya ingin mengemukakan dua faktor dalaman yang berkaitan dengan guru dan pelajar untuk kita renung bersama.

Pelajar tertekan: Kawalan yang ketat, jadual waktu yang padat, masalah pelajaran yang tidak dapat diselesaikan, sistem yang terlalu berorientasikan peperiksaan mungkin menjadi seseorang pelajar itu tertekan emosinya.

Faktor lain yang turut menyumbang ialah jurang komunikasi antara guru dan pelajar, infrastruktur yang tidak lengkap, serta kurangnya keselesaan di tempat belajar Oleh itu sedikit pertengkaran atau ketidakpuasan boleh menyemarakkan perasaan marah yang berakhir dengan tragedi yang tidak diingini.

Kurang minat belajar
: Pelajaran yang berkesan adalah pelajaran yang menyeronokkan (Dick & Reiser, 1998). Kurangnya minat untuk belajar mungkin disebabkan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang tidak mampu menarik minat pelajar. Peranan guru amatlah penting.

Walaupun dalam sistem pendidikan masa kini guru dianggapkan sebagai fasilitator, tetapi pada hakikatnya guru harus membimbing pelajar, menggerak minda, dan mempelbagaikan kaedah pembelajaran supaya mampu menarik minat pelajar.

Di sekolah berasrama penuh misalnya guru tidak boleh menganggap bahawa pelajar-pelajar ``cream'' yang mereka terima itu boleh berusaha sendiri tanpa terlalu banyak bimbingan daripada guru.

Di sini bukan masalah sama ada pelajar itu ``cream'' atau tidak, tetapi sebagai seorang guru tugasnya ialah mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu serta mengimbanginya dengan aspek intelek, rohani dan jasmani.

DR. Ismail ialah penasihat Portal Pendidikan Utusan dan pakar motivasi pendidikan dan organisasi

Sumber : http://www.tutor.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan