Jumaat, 1 Februari 2013

ISU PENDIDIKAN : Inisiatif Baharu Mampu Lahir Saintis Tempatan


Langkah kerajaan menimbang pemberian potongan dan pelepasan cukai kepada ibu bapa sebagai insentif tambahan bagi mendorong anak-anak mereka belajar dalam aliran sains adalah pendekatan yang baik.

Malah, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pelajar yang memilih aliran sains dicadangkan mendapat pelbagai keistimewaan lain seperti pemberian biasiswa atau derma siswa sebagai motivasi tambahan.

Langkah ini adalah sebagai inisiatif untuk meningkatkan jumlah pelajar sains yang dilaporkan masih rendah dan jauh daripada sasaran.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dilaporkan bercadang mening­katkan jumlah komposisi pelajar dalam aliran sains kepada 60 peratus dalam tempoh empat atau lima tahun akan datang.

Kementerian juga menjangka melalui inisiatif baru itu, bilangan pelajar aliran sains boleh dipertingkatkan sekurang-kurangnya 10 peratus.

Kini, hanya 20 peratus daripada 472,541 calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun ini terdiri daripada calon aliran sains. Statistik ini pasti­nya membimbangkan.

Kemerosotan jumlah pelajar yang mengambil mata pelajaran sains sepatutnya tidak berlaku kerana dasar pengambilan yang ditetap­kan adalah 60 peratus sains dan teknikal serta 40 peratus sastera atau nisbah 60:40.

Namun, kajian jawatankuasa kumpulan pakar dari wakil universiti dan ahli akademik me­ngesahkan memang berlaku kemerosotan dalam bilangan pelajar yang mengikuti aliran sains di negara ini.

Kajian itu mendapati kemerosotan itu berpunca daripada masalah tenaga pengajar, tiada dorongan atau perhatian ibu bapa dan masalah berkaitan kemudahan seperti makmal tidak leng­kap serta bilik darjah yang tidak dapat menampung bilangan pelajar yang besar.

Pendedahan laporan jawatankuasa ini cukup menarik dan amat signifikan untuk diteliti dan diberi perhatian khusus dan serius oleh semua pihak yang terbabit iaitu pihak kementerian, sekolah, guru dan ibu bapa.

Kita percaya bilangan guru yang ada masih mencukupi malah ia boleh ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan.

Namun, isu utama ialah kaedah pengajaran di bilik darjah. Seperti yang dilaporkan kaedah pengajaran sekarang lebih menitikberat­kan aspek teori yang menjadi batu penghalang untuk menarik minat pelajar mendekati subjek Sains.

Kita perlu sedar zaman berubah dengan teknologi semakin canggih malah perlu menerima hakikat pelajar sekolah zaman sekarang jauh lebih ke hadapan daripada guru dalam beberapa aspek pengetahuan teknologi terkini terutamanya gajet.

Justeru, memang wajar kementerian melihat dan menyemak semula subjek sains secara menyeluruh agar dapat diberi nafas baru supaya elemen amali diberi tumpuan.

Di samping itu, guru juga sentiasa perlu diberi latihan tambahan supaya bukan saja dapat mengemas kini dan memperlengkapkan diri dengan perkembangan sains dan teknologi terkini, tapi mempelbagaikan corak dan kaedah pengajaran di bilik darjah agar lebih kreatif dan inovatif.

Pelajar perlu ‘dipujuk’ ikut rentak dan cita rasa mereka sendiri supaya tertarik dan berebut untuk memasuki aliran sains dan bukannya dipaksa untuk memilih bidang sains. Dalam hal ini, kaedah pengajaran secara tradisional dan konvensional tidak lagi relevan.

Dalam pada itu, usaha memupuk minat terhadap bidang sains kepada anak-anak kita pastinya akan gagal jika ibu bapa tidak memainkan peranan.

Ibu bapa sewajarnya mendorong anak-anak mereka untuk mendekati bidang sains sejak kecil. Ketakutan mahupun fobia terhadap sains perlu dielakkan.

Pelbagai usaha boleh dilakukan untuk tujuan pendedahan serta untuk menarik minat mereka seperti pembelian lebih ba­nyak buku dan majalah sains, lawatan ke tempat mahupun pameran sains dengan kerap serta mendidik dan menerap­kan kepentingan dan kelebihan bidang sains.

Kita juga berharap agar isu kemudahan dan prasarana yang dibangkitkan seperti kemudahan makmal tidak lengkap serta keadaan bilik darjah yang tidak dapat menampung pertambahan bilangan pelajar sains wajar diberi perhatian serius oleh pihak kementerian juga sekolah.

Prasarana ini adalah perkara asas yang perlu ada dan wajib disediakan dulu andai kita mahu menarik lebih ramai lagi pelajar memilih bidang sains sebagai pilihan utama. Kita tidak mahu kekangan prasarana menjadi batu penghalang dalam usah meningkatkan bilangan pelajar sains.

Semua pihak perlu sedar negara perlukan pakar sains dan teknologi dari pelbagai bidang subkepakaran sains dan teknologi bagi terus memacu impian menjadi negara maju berpendapatan tinggi.

Kita bukan saja mahu maju dengan cara dan acuan kita sendiri tapi juga mahu maju dengan hasil kerja anak-anak tempatan.

Justeru, diharapkan KPM meneliti secara terperinci kesemua 15 cadangan yang dikemukakan jawatankuasa kerja terbabit dan melaksanakan inisiatif yang difikirkan sesuai demi mencapai hasrat meningkatkan lagi jumlah pelajar sains di negara kita.

Sumber : http : //www.hmetro.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Komen