Jumaat, 22 Mac 2013

ISU SOSIAL : Terikut budaya Barat hakis kejirananOleh : Mohd Ayob Abd Razid
 
Kejiranan merupakan aspek sosial yang penting dalam usaha membina masyarakat yang bersatu padu, harmoni, dan sejahtera. Jiran atau juga disebut tetangga adalah mereka yang tinggal berdekatan antara satu sama lain dalam satu-satu komuniti.

Pengertian ini menepati takrif yang diberikan Kamus Dewan (Edisi Keempat) yang mentakrifkan jiran sebagai orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang. Ia juga disebut sebagai ‘orang sebelah’. Jabatan Perpaduan Negara (JPN) mendefinisikan konsep kejiranan ialah penduduk yang tinggal di suatu kawasan perumahan yang mempunyai identiti sendiri. Umpamanya Kampung Kerinchi, maka seluruh kampung itu dikira sebagai jiran.

Skim Rukun Tetangga, JPN (2000) menggariskan beberapa unsur kejiranan seperti berkenal-kenalan, kerap bertemu dan tolong-menolong antara jiran, rasa bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan kawasan sejiran, bangga dan sayang dengan kawasan kediaman serta mempunyai semangat patriotik merangkumi muhibah, persefahaman, toleransi, harmoni dan menghormati undang-undang.

Persoalannya ialah sejauh manakah konsep kejiranan yang membina itu diamalkan oleh masyarakat kita hari ini? Masih meluaskah lagi sifat mengambil berat terhadap jiran, jalinan kemesraan, gotong-royong dan mengambil berat terhadap kawasan perumahan atau penempatan yang kita diami? Hakikatnya, mutakhir ini aspek kejiranan semakin pudar dan tidak diberikan perhatian sewajarnya, khususnya dalam kalangan masyarakat bandar.

Justeru, tidak hairanlah ramai yang tidak mengenali jiran walaupun tinggal sebelah menyebelah. Jika pun mengenali ramai yang tidak merasakan kemesraan berjiran, apatah lagi perasaan untuk mengambil berat mengenai hal ehwal jiran. Kemesraan dan keseronokan berjiran tidak terasa kerana aspek interaksi yang positif dan membina diabaikan.

Alasan terlalu sibuk

Pelbagai alasan diberikan seperti tidak mahu jaga tepi kain orang, terlalu sibuk dan sebagainya. Pada hemat penulis, amalan kejiranan semakin terhakis disebabkan ‘pembudayaan kota’ berasaskan landasan Barat seperti individualisme, materialistik dan hedonisme menjadikan kebanyakan penduduk bandar tidak lagi mementingkan nilai dan norma kejiranan. Masyarakat seperti ini tidak lagi menganggap jiran sebagai kelompok penting untuk dirujuk atau berkongsi masalah.

Sikap seperti ini bukan saja bercanggah dengan budaya ketimuran tetapi juga bercanggah dengan tuntutan hidup beragama. Dalam ajaran Islam, aspek kejiranan disebut dalam Surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud: “Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mensyirikkan-Nya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu-bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang mempunyai hubungan kerabat dan jiran tetangga yang bukan kerabat.”

Kesyumulan Islam

Oleh sebab kejiranan merupakan sebahagian daripada kesyumulan Islam yang boleh membawa kesejahteraan dan keharmonian hidup bermasyarakat, maka Rasulullah melarang keras perlakuan menyakiti dan menyusahkan jiran walaupun jiran itu adalah orang bukan Islam seperti maksud hadis Rasulullah SAW: “Sesiapa yang menyakiti jirannya, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku, dan sesiapa yang menyakiti aku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah SWT. Dan sesiapa yang memerangi jirannya, maka sesungguhnya dia telah memerangi aku, dan sesiapa yang memerangi aku maka dia telah memerangi Allah”.

Aspek kejiranan juga dikaitkan dengan persoalan keimanan seseorang. Ini jelas dapat difahami daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bermaksud: “Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berbuat baiklah kepada jirannya”. Untuk memelihara keharmonian dan perpaduan hidup bermasyarakat, maka Islam mengambil berat amalan kejiranan yang sihat. Hak jiran mesti ditunaikan sebaik mungkin.

Terlalu banyak peranan jiran yang boleh kita sebutkan. Ketika kita tiada di rumah atau meninggalkan rumah untuk tempoh yang agak lama seperti balik kampung atau pergi melancong, maka jiranlah yang kita harapkan untuk memerhati dan memantau rumah kita daripada perkara yang tidak diingini.

Demikian juga ketika kita dalam kecemasan, maka jiranlah orang yang paling hampir untuk kita dapatkan bantuan. Jiran yang baik akan bersedia untuk menjaga anak-anak kita sewaktu kita ada keperluan mendesak atau hal-hal kecemasan di luar.

Selain itu, jiranlah tempat kita berbual-bual dan berbincang mengenai sesuatu masalah, sama ada masalah peribadi atau masalah yang dihadapi di kawasan tempat tinggal kita. Sering kali hasil daripada perkongsian atau perbincangan masalah itu akan menemukan jalan penyelesaiannya.

Penulis ialah Penganalisis Media di Bahagian Penerbitan Dasar Negara, Jabatan Penerangan

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Komen